Kapcsolódó tanulmányok

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: Trăiește cel drept prin credință?. Polemică religioasă și exegeză în comentariile la Habacuc 2:4b din perioada Reformei. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 9-28

Papp György

 1. Papp György: Menedékünk az Örökkévaló Isten. Megjegyzések a Zsoltárok 90,1–6 fordításának margójára. In: Szőnyi Etelka (szerk.) Bibliaértelmezés – korok, módszerek, kontextusok 2 (Szeged: JATE Press 2020), 493-506

Kozma Zsolt

 1. Kozma Zsolt: A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások. In: Tegnap, ma és örökké (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2010), 126-130
 2. Kozma Zsolt: A Vizsolyi Biblia hagyatéka és örököseinek kötelezése. In: Sárospataki Füzetek (2005), 129-135

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: Az új fordítás erdélyi recepciója. In: Pecsuk Otto (szerk.) A Magyar Bibliatársulat hatvan éve. Kezdetek, az új bibliafordítás, ünnepek és mindennapok, bibliamunka az új évezredben (Budapest: Kálvin János Kiadó 2009), 256-272
 2. Adorjáni Zoltán: Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója. In: Református Szemle 100 (2007), 11-21
 3. Adorjáni Zoltán: 30 éves az új fordítású protestáns Biblia. 2005. nov. 7-8. In: Református Szemle 98 (2005), 735-738
 4. Adorjáni Zoltán: Az örökkévaló igéről. A Biblia Kecskeméthy István fordításában. In: Pannonhalmi Szemle (2004), 134-140
 5. Adorjáni Zoltán: Kecskeméthy István "feltámadt" Bibliája. In: Református Szemle 96 (2003), 93-100
 6. Adorjáni Zoltán: Kecskeméthy István Bibliája. In: Református Tiszántúl 10 (2002), 5-7
 7. Adorjáni Zoltán: 3Jn 6-8 (9-15) fordítása. In: Református Szemle 90 (1997), 156-160
 8. Adorjáni Zoltán: 3Jn 1–2 fordítása. In: Református Szemle 89 (1996), 133-138
 9. Adorjáni Zoltán: 3Jn 4-5 fordítása. In: Református Szemle 89 (1996), 434-436
 10. Adorjáni Zoltán: Róm 12,6–8 fordítása. In: Református Szemle 75 (1982), 57-59
 11. Adorjáni Zoltán: Róm 8,2 fordítása. In: Református Szemle 73 (1980), 194-194