Kapcsolódó tanulmányok

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
  2. Benkő Timea: „Gyermek születék Betlemben.” Egy középkori kanció az oltszakadáti evangélikusok hagyományában. . In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2019 (2019), 177-188
  3. Benkő Timea: Dicsőség a magasságban Istennek! Az ének, mely összeköt mennyet és földet. In: Evangélikus Harangszó 2019 (2019), 13-13

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3
  2. Czire Szabolcs: A láthatón túli remény. In: BUE Hírlevél 1 (2019), 2-3
  3. Czire Szabolcs: A szeretet mennyei összeesküvése. In: BUE Hírlevél 4 (2019), 2-3
  4. Czire Szabolcs: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6

Balogh Csaba

  1. Balogh Csaba: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656

Adorjáni Zoltán