Kapcsolódó tanulmányok

Kiss Jenő

  1. Kiss Jenő: Dealing with Guilt in Pastoral Care. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2022 (2022), 231-243
  2. Kiss Jenő: Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (2016), 79-98

Visky Sándor Béla

  1. Visky Sándor Béla: Törvény vagy kegyelem? Kegyelem és törvény?. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 61 (2016), 54-66
  2. Visky Sándor Béla: A bűnténytől az irgalom-tényig. In: Peccato e misericordia divina come problema dell’uomo di oggi (Budapest: Márton Áron Publishing House 2002), 99-108
  3. Visky Sándor Béla: A bűnténytől az irgalom-tényig.. In: Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája 30 (Budapest:2002), 99-107

Papp György

  1. Papp György: A Szentírás antropológiai fogalmai. In: Református Szemle 108 (2015), 237-255
  2. Papp György: Szentírás, hitvallás, prédikáció. In: Üzenet (2013), 4-4
  3. Papp György: A Heidelbergi Káté antropológiai kérdései. In: Péter Csaba (szerk.) 450 éves a Heidelbergi Káté (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 61-79

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: The Authority of the Holy Scriptures. In: Christian Observer 175 (1997), 20-23