Kapcsolódó tanulmányok

Ősz Sándor Előd

  1. Ősz Sándor Előd: Rudolph Gwalther prédikációi Magyarsáros és Ádámos unitárius szószékén. In: Keresztény Magvető 128 (2022), 163-181
  2. Ősz Sándor Előd: Ismeretlen könyvjegyzék a 18. század elejéről. In: Magyar Könyvszemle 136 (2020), 151-160
  3. Ősz Sándor Előd: A vásárhelyi iskola "fénye és ékessége": 420 éve hunyt el Baranyai Decsi Csimor János. In: Erdélyi Református Naptár 2021 (2020), 139-142
  4. Ősz Sándor Előd: A református egyház és a tolerancia. In: Kincses Kolozsvár Kalendárium 2018 (2018), 161-164
  5. Ősz Sándor Előd: Kincs a könyvtáblában. In: Fazakas Gergely Tamás (szerk.), Baranyai Norbert (szerk.), Gonda László (szerk.), Sipos Ferenc (szerk.), Kovács Gergely (szerk.) Világosító lámpás. Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére (Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerület , Debreceni Református Kollégium 2018), 91-95
  6. Ősz Sándor Előd: Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 55-62
  7. Ősz Sándor Előd: Kolozsvár német unitárius lelkipásztora Kálvint olvas. In: Irodalmi Magazin 5 (2017), 52-54
  8. Ősz Sándor Előd: Szegedi Gergely könyvtárának néhány darabjáról. In: Gáborjáni Szabó Botond (szerk.), Oláh Róbert (szerk.) Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem (Debrecen: Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények 2015), 178-188

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: A Ferencz József-féle Káté átdolgozásai és kiadásai. In: Keresztény Magvető 124 (2018), 500-518

Kovács Sándor