Kapcsolódó tanulmányok

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Kereszt alatt húsvétra várva. A kiskapusi passió. In: Evangélikus Harangszó (2020), 34-35
  2. Benkő Timea: A kiskapusi passió. In: Theológiai Füzetek 1 (2008), 75-118
  3. Benkő Timea: A kiskapusi passió. In: Református Szemle 98 (2005), 39-69

Papp György

  1. Papp György: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
  2. Papp György: Alászállt a poklokra. In: Református Szemle 104 (2011), 55-73

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése. In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57