Kapcsolódó tanulmányok

Balogh Csaba

Papp György

  1. Papp György: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
  2. Papp György: Alászállt a poklokra. In: Református Szemle 104 (2011), 55-73
  3. Papp György: Az Úr Jézus Krisztus szenvedése a korai keresztyén hitvallásokban. In: Református Szemle 100 (2007), 636-643

Pásztori-Kupán István

  1. Pásztori-Kupán István: Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asupra lui Teodoret de Cir. In: Leb, Ioan-Vasile (szerk.), Gârdan, Gabriel-Viorel (szerk.), Dacian (szerk.) Revelații ale unității la Sfinții Părinți Capadocieni (Kolozsvár: Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2013), 0-0
  2. Pásztori-Kupán István: Adalékok Nüsszai Gergely krisztológiai tanításának értelmezéséhez. In: Református Szemle 103 (2010), 372-382
  3. Pásztori-Kupán István: Nagy Leó pápa Tomusa, a rablózsinat és a kalcedoni dogma. In: Református Szemle 103 (2010), 496-509
  4. Pásztori-Kupán István: Jézus Krisztus személyének "hüposztatikus egysége" az 5. század terminológiai vitáinak tükrében. In: Református Szemle 100 (2007), 644-656

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A Jézussal kapcsolatos történeti szkepszis. A források kritikai értékelése. In: Keresztény Magvető 118 (2012), 31-57