Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: 375 éves az öreg graduál. In: Református Szemle 104 (2011), 347-348

Benkő Timea

 1. Benkő Timea: Témafelvezető – Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 354-355

Kovács Sándor

 1. Kovács Sándor: Kéziratos graduálok az Erdélyi Unitárius Egyházban. In: Református Szemle 104 (2011), 423-439

Benkő Timea, Kiss Jenő

 1. Benkő Timea, Kiss Jenő: Konferencia kiértékelése. Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 565-568

Pásztori-Kupán István

 1. Pásztori-Kupán István: The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno- Constantinopolitanum'. In: Revista Ecumenică Sibiu 3 (2011), 25-34

Juhász Tamás

 1. Juhász Tamás: Parallel Coexistence of Churches. The Church in Transylvania: Its Unity and Disunity. In: Borght, Eduardus van der (szerk.) The Unity of the Church. A Theological State of the Art and Beyond (Leiden: Brill Academic Publishers 2010), 43-50
 2. Juhász Tamás: Egyházak együttélése Erdélyben. In: Korunk 11 (1994), 62-67
 3. Juhász Tamás: A római katholikus ökumenizmus. In: Református Szemle 64 (1971), 435-447

Kurta József

 1. Kurta József: Vagyon egy énekes graduálja is az eklézsiának… Kéziratos graduálok az erdélyi református egyházközségi könyvgyűjteményekben. In: Bányai Réka (szerk.) Könyves műveltség Erdélyben (Marosvásárhely: Mentor Kiadó 2006), 90-95
 2. Kurta József: Kántorok bejegyzései az Öreg Graduál erdélyi példányaiban. In: Művelődés 56 (2003), 9-12
 3. Kurta József: Kántorok bejegyzései az Öreg Graduál erdélyi példányaiban. In: Magyar Egyházzene 8 (2000-2001), 205-213