Kapcsolódó tanulmányok

Benkő Timea

  1. Benkő Timea: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12

Kovács Sándor

  1. Kovács Sándor: Das Abendmahl in der unitarischen Liturgie des 16. und 17. Jahrhunderts. In: Wien, Ulrich A. (szerk.), Brandt, Juliane (szerk.), Balogh F. András (szerk.) Radikale Reformation. Die Unitarier in Siebenbürgen (Köln:, Bécs: Böhlau 2013), 241-289
  2. Kovács Sándor: Unitárius felfogások az úri szent vacsoráról a 16-18. században. Bevezetés és források. In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2013), 214-240

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Biblikus borkóstoló. In: Láng Zsolt (szerk.) Erdélyi létlap (Csíkszereda: Bookart 2008), 49-63
  2. Adorjáni Zoltán: Biblikus borkóstoló. In: Látó - szépirodalmi folyóirat 17 (2006), 82-94

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Szabó Árpád (szerk.) Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 53-99
  2. Czire Szabolcs: A történeti Jézus asztalközössége és az úrvacsora gyakorlata. In: Isten és ember szolgálatában. Erdő János emlékezete (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2007), 56-116

Rezi Elek

  1. Rezi Elek: The Lord's Supper in the Transylvanian Unitarian Church. In: Steers, David (szerk.) European Perspectives on Communion (H. N.: Ulster Unitarian Christian Association for the European Liberal Protestant Network 2001), 41-47