Kapcsolódó tanulmányok

Kiss Jenő

 1. Kiss Jenő: Hogy az elidegenedettek visszataláljanak önmagukhoz és egymáshoz. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 65 (2020), 177-198

Czire Szabolcs

 1. Czire Szabolcs: A történeti Jézus tanítása a válásról. Mi magyarázhatja a szigorú tiltást?. In: Szőnyi Etelka (szerk.) Bibliaértelmezés - korok, módszerek, kontextusok. Írások Benyik György tiszteletére 68. születésnapja alkalmából 3 (Szeged: JATE Press 2020), 545-558
 2. Czire Szabolcs: A házasság a teremtés rendjében. Jézus válásról szóló vitája a Mk 10,2–12-ben. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 63-78

Papp György

 1. Papp György: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203
 2. Papp György: Jézus és földi családja. In: Református Szemle 106 (2013), 7-26
 3. Papp György: Jézus tanítványai és a család. In: Református Szemle 106 (2013), 239-249

Sógor Árpád

 1. Sógor Árpád: Boldogan éltek, míg meg nem haltak? A lelkipásztor házassága és válása. . In: Református Szemle 105 (2012), 36-57

Juhász Tamás

 1. Juhász Tamás: Family-modelled Congregation. In: Borght, Eduardus van der (szerk.), Geest, Paul van der (szerk.) Strangers and Pilgrims on Earth. Essays in Honour of Abraham van de Beek (Leiden: Brill Academic Publishers 2012), 523-534

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: A jubileumi Varia-rovat elé. In: Református Szemle 100 (2007), 2-3
 2. Adorjáni Zoltán: Előszó. Tervek, célok, kérések. In: Református Szemle 100 (2007), 271-272
 3. Adorjáni Zoltán: Családról, nemzetről, hazáról és népről biblikusan. In: Harangszó 13 (2002), 4-5
 4. Adorjáni Zoltán: Isten adja a növekedést. In: Református Szemle 94 (2001), 3-5