Kapcsolódó tanulmányok

Kolumbán Vilmos József

 1. Kolumbán Vilmos József: Teológiánk története évszámokban (1622-1959). In: Az Út 28 (2002), 84-91

Adorjáni Zoltán

 1. Adorjáni Zoltán: A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 325-343
 2. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888. nov. 4. - 1974. márc 8.). In: Református Szemle 107 (2014), 705-714
 3. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888-1974). In: Az Út 30 (2004), 197-202
 4. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888-1974). In: Kút 4 (2002), 6-7
 5. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888-1974). In: Tonk Márta (szerk.), Adorjáni Zoltán (szerk.) Erdélyi Református Naptár a 2003. évre (Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2002), 174-184
 6. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos, a nevelő és lelkipásztor. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 2 (2001), 107-121
 7. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888–1974). In: Imre Lajos: Önéletírás (Kolozsvár: Kolozsvári Református Teológiai Akadémia - Protestáns Egyháztörténeti Tanszék 1999), 7-15
 8. Adorjáni Zoltán: Imre Lajos (1888-1974). In: Erdélyi Református Naptár az 1997. évre (1996), 231-232
 9. Adorjáni Zoltán: Makkai Sándor (1890–1951). In: Kozma Zsolt (szerk.) Akik jó bizonyságot nyertek. A Kolozsvári Református Teológia tanárai (1895–1948) (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 1995), 206-234

Somfalvi Edit

 1. Somfalvi Edit: Lajos Imre - The Renewer of Teaching Catechism at the Reformed Theology in Kolozsvár. In: Lukács Olga (szerk.) From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2019), 191-198