Kapcsolódó tanulmányok

Adorjáni Zoltán

  1. Adorjáni Zoltán: Atitudinea terapeuților din Egipt față de bunăstare. In: Balogh Csaba (szerk.) Despre lucruri prea minunate. Studii din domeniul teologiei protestante (Kolozsvár: Kolozsvári Protenstáns Teológiai Intézet 2023), 41-49
  2. Adorjáni Zoltán: Magyarázat a De vita contemplativa címéhez. In: Református Szemle 108 (2015), 359-370
  3. Adorjáni Zoltán: Atitudinea terapeuţilor faţă de bunăstare. In: Cercetări Biblice 3 (2009), 45-60
  4. Adorjáni Zoltán: A therapeuták írástanulmányozása és elmélkedése Alexandriai Philón: De vita contemplativa műve alapján. In: Isteni megszólítás…emberi válasz. Jubileumi tanulmánykötet Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor asszony tiszteletére (Nagyvárad: Partium Kiadó 2007), 84-96
  5. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
  6. Adorjáni Zoltán: Alexandriai Philón: Quod omnis probus liber sit – aki igaz, az szabad is 75-91 fordítása. In: Református Szemle 98 (2005), 449-506
  7. Adorjáni Zoltán: József és Aszeneth apokrif története. In: Keresztény Szó 16 (2005), 15-17
  8. Adorjáni Zoltán: A therapeuták. In: Benyik György (szerk.) Qumrán és az Újszövetség. Szegedi Biblikus Konferencia, Szeged 1999. augusztus 30 - szeptember 1 (Szeged: JATE Press 2001), 109-118

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Mutmaßungen zum historischen Hintergrund von Jes 7,14. In: Zentrum für Evangelische Theologie Ost (szerk.) Dem Leben dienen. FS für Hans Klein (Nagyszeben: Honterus Verlag 2021), 115-129

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A történeti Jézus radikális viszonyulása a nőkhöz. In: Keresztény Magvető 122 (2016), 19-38