Kapcsolódó tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz

  1. Kató Szabolcs Ferencz: Ugarit és az Ószövetség. Megjegyzések két kultúra összehasonlításának módszertanához. In: Bihari E. (szerk.), Molnár D. (szerk.), Szikszai-Németh K. (szerk.) Tavaszi Szél – Spring Wind 2019 (Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége 2020), 543-550

Kiss Jenő

  1. Kiss Jenő: Az Ószövetség helye a mai magyar nyelvű református igehirdetésben. In: Kustár Zoltán (szerk.), Németh Áron (szerk.) Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből (Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2018), 255-278

Xeravits Géza

  1. Xeravits Géza: A jamniai zsinat mítosza. In: Vigilia 77 (2012), 402-409

Kállay Dezső

  1. Kállay Dezső: Apostoli tekintély és hitigazság. A Kánon kialakulásának alapvető kritériumai és Gal 1–2. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2010), 103-122

Schoepflin, K.

  1. Schoepflin, K.: Kanon (AT). In: www.bibelwissenschaft.de/stichwort/11768/ (2009), 0-0

Czire Szabolcs

  1. Czire Szabolcs: A kanonikus evangéliumok fontosabb szövegpárhuzamai a kánonon kívüli forrásokban. In: Keresztény Magvető 114 (2008), 301-352

Adorjáni Zoltán

Kovács László Attila

  1. Kovács László Attila: Ének és zene a Szentírásban. In: Jer, örvendjünk keresztyének. Teológiai tanulmányok (2000), 49-67