Kapcsolódó tanulmányok

Kolumbán Vilmos József

  1. Kolumbán Vilmos József: A 17-18. századi egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek iskolatörténeti forrásértéke. In: Kováts Németh Mária (szerk.), Lévai Attila (szerk.), Szabó Péter (szerk.) Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949 (Győr: Palatia 2019), 50-66
  2. Kolumbán Vilmos József: Nádudvari Sámuel utolsó évei Marosvásárhelyen. In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
  3. Kolumbán Vilmos József: Az erdélyi református kollégiumok tantervének reformja és Backamadarasi. In: Lukács Olga (szerk.), Dienes Dénes (szerk.) A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Kolozsvár: Egyetemi Műhely , Bolyai Társaság 2009), 119-151
  4. Kolumbán Vilmos József: Backamadarasi Kiss Gergely szerepe a népiskolák reformjában. In: Református Szemle 98 (2005), 692-705