Czire Szabolcs szakmai önéletrajza

Személyi adatok

Születési év: 1973
Születési hely: Székelykeresztur, Románia

Elérhetőség

iroda: 1 em. / 133. sz.
email: cziresza@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)740293942

Képzések

1987/09 - 1991/07 középiskola Orbán Balázs Elméleti Líceum – Székelykeresztúr
1991/09 - 1996/07 alapképzés, teológia Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet
2002/10 - 2005/07 doktori tanulmányok Protestáns Teológiai Intézet – Kolozsvár
2005/09 - 2008/07 másodegyetem, szociológia Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar
2005/09 - 2008/07 pedagógiai képzés Babes-Bolyai Tudományegyetem
2008/12 oktatáskutatói képzés TÁRKI-TUDOK Budapest

Ösztöndíjak

1999/09 - 2000/06 ösztöndíj Meadville-Lombard Theological School Chicago IL
2005/01 - 2005/02 Sharp ösztöndíj Harris Manchester College - Oxford (United Kingdom)
2005/03 - 2005/04 Sharp ösztöndíj Unitarian College Manchester (United Kingdom)
2014/08 - 2015/01 vendégtanár Starr King School for the Ministry - Berkeley CA
2016/09 vendégtanár Erasmus+ Evangélikus Hittudományi Egyetemen - Budapest
2017/09 vendégtanár Erasmus+ Debreceni Református Hittudományi Egyetem - Magyarország
2018/11 vendégtanár Erasmus+ Károli Gáspár Hittudományi Egyetem - Budapest

Munkahelyek / Oktatási tevékenység

2006/10 - 2009/07 segédlelkész/lelkész Sepsikőröspataki Unitárius Egyházközség
1997/02 - 2001/06 gyakornok Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet
1997/09 - 1998/07 helyettes angol tanár Mikó István Elméleti Líceum - Sepsiszentgyörgy
2001/09 - 2009/07 egyetemi tanársegéd Protestáns Teológiai Intézet – Kolozsvár
2009/07 - 2014/06 egyetemi lektor Protesáns Teológiai Intézet - Kolozsvár
2009/04 valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsos Magyar Unitárius Egyház - Kolozsvár
2014/09 egyetemi docens Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Tagság tudományos társaságokban

2001/01 vezetőtanácsi tag Romániai Felekezetközi Bibliatársulat
2008/02 tag Romániai Biblikusok Szövetsége
2009/05 tag Magyar Tudományos Akadémia Külső Köztestülete
2014/08 "fellow" tag Westar Institute - Jesus Seminar USA
2014/11 külső kutató Starr King School for the Ministry - Berkeley CA

Egyéb megbízatások

2012/09 Unitárius teológiai hallgatók bentlakási felelőse Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2001/09 Unitárius bibliaórákat koordinátora Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2007/09 Tanulmányi Bizottság kari képviselője Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2012/09 Gazdasági Bizottsági tag Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2012/09 PTI képviselője a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetben Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2006/09 Angol nyelvoktatás koordinátora PTIUK Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2014/09 Vendégdiák-program koordinátora PTIUK Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2014/09 Magiszteris hallgatók egyházi gyakorlatának adminisztrációs tevékenysége PTIUK Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
2007/04 Keresztény Magvető szerkesztőbizottsági tag Magyar Unitárius Egyház
2010/01 - 2018/09 Lelkésztovábbképzők programszervezése Magyar Unitárius Egyház
2016/03 Lelkésztovábbképzők programszervezése Magyar Unitárius Egyház
2009/09 - 2019/12 Unitárius Közlöny főszerkesztő Magyar Unitárius Egyház
2015/10 Unitárius Közlöny főszerkesztő Magyar Unitárius Egyház
2009/11 VEN Kiadványok sorozatszerkesztő Magyar Unitárius Egyház
2018/11 Valláskutató Intézet intézeti vezetői megbízatása Magyar Unitárius Egyház
2001/10 alapító tag, alelnök Unitas Társulat a Családért
2003/03 - 2012/07 LángÓl Unitárius Ifjúsági Istentiszteletek szervezője Institutul Teologic Protestant