Éles Éva

Éles Éva, társult tanár, a gyakorlati teológia tanszék tanársegédje.

Oktatott tárgyak:
Intertestamentális kortörténet, Újszövetségi exegézis I-II, Újszövetségi exegézis speciális kollégium, Homiletikai és liturgiai gyakorlati I-II (gyakornoki képzés)

Elérhetőség:
email: eleseva@proteo.hu