Kelemen Attila által oktatott tárgyak

Cred 2 · Sem 1 · Őszi

A kurzus célja a lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatók ismeret-alkalmazási (homiletikai, katekétikai, liturgikai és csoportdinamikai) készségének számbavétele és finomítása, valamint ekkléziasztikai érzékenységének fejlesztése.