Pólya Katalin

Az Európai Unió gender mainstreaming programjának több aspektusát teológiai etikai értékítélet alá vetik a kötetben közölt nemzetközi tudományos konferencia előadásai.

Subscribe to Pólya Katalin