Benkő Timea

A lelkészi is csak ember. Szolgálatában, magánéletében ugyanúgy váltják egymást sikerek és kudarcok, mint más emberek esetében. Az énekeskönyv és különböző keresztény énekgyűjtemények számos éneket tartalmaznak, melyek éppen a kudarc, meg nem értettség, gyász vagy a szolgálatban megélt mélység helyzetében keletkeztek, mégpedig a mélységet átélt lelkész-énekköltők tollából. Ma már leggyakrabban örömben, bánatban inkább hallgatunk. Mégis, hogyan énekelhetünk a mélységről? Lehet-e a mélységben énekkel dicsőíteni Istent?

A lelkészi szolgálat fontos része az éneklés, és fontos eszköze az énekeskönyv. Ismerjük-e valóban a gyülekezeti énekeinket? Tudatosult-e bennünk, hogy a gyülekezet nem csak akkor tesz vallást hitéről, amikor a liturgia menetében meghatározott elemként hallható szóval elmondja az egyház tételesen megfogalmazott hitvallását, hanem olyankor is hitéről vall, amikor együtt énekel az istentiszteleten? Mikor és milyen körülmények között keletkeztek a hitvallás jellegű énekeink (Credo, Te Deum, Laudamus te Christe), milyen korszak tanítását hordozzák magukon?

A lelkészi szolgálat fontos része az éneklés, és fontos eszköze az énekeskönyv. Ismerjük-e valóban a gyülekezeti énekeinket? Tudatosult-e bennünk, hogy a gyülekezet nem csak akkor tesz vallást hitéről, amikor a liturgia menetében meghatározott elemként hallható szóval elmondja az egyház tételesen megfogalmazott hitvallását, hanem olyankor is hitéről vall, amikor együtt énekel az istentiszteleten? Mikor és milyen körülmények között keletkeztek a hitvallás jellegű énekeink (Credo, Te Deum, Laudamus te Christe), milyen korszak tanítását hordozzák magukon?

Oldalak

Subscribe to Benkő Timea