Hegyi Ádám

A gazdaságtörténetben jól ismert tény, hogy a protestáns etika komoly szerepet játszott a kapitalizmus kialakulásában. A 17. században jelentkező puritanizmus egy olyan értékrendet képviselt, amely az üzleti sikert és a meggazdagodást Isten áldásának tekintette, ezért az emberek arra törekedtek, hogy minél sikeresebbek legyenek az életben. Ráadásul ez a gondolkodás a szegénységet lenézte, gyakran Isten büntetésének titulálta azt, ezért aki csak tehette, megpróbált vagyonra szert tenni.

A hungarika-kutatás egyelőre csak töredékét tárta föl a tézisfüzetek paratextusainak. A Szabó Károly-féle RMK III valamint a nemzetközi bibliográfiák is inkább a pontos bibliográfiai beazonosításra törekednek. A nyomtatványok előzékein található biográfiai adatokat nem veszik figyelembe. A bázeli egyetem a hitújítás kezdete óta jelentős szerepet játszik a hazai protestantizmus történetében, ezért az itt megjelent disputációk megismerése sok új adattal szolgálhat.

Subscribe to Hegyi Ádám