Bartha Zoltán

Az erdélyi protestáns iskoláknak mindig szükségük volt támogatásra ahhoz, hogy az oktatás színvonalas és sokrétű lehessen. A 18. században, az állami támogatás megszüntével a meccénási szerepet az erdélyi főúri családok vették át. A Kolozsvári Református Kollégium egyik legfontosabb támogatója a Bánffy család volt, jelen tanulmány ezt a meccénási tevékenységet mutatja be.

A vallási ellentétek nagy hatással voltak a 18-ik századi erdélyi társadalomra. Ezek az ellentétek a mindennapi élet összes aspektusát átszőtték, beleértve a házassági kapcsolatokat is. Tanulmányomban az erdélyi nemesség körében létrejött vegyes házasságokat igyekszem bemutatni néhány kirívóbb eset által.

Subscribe to Bartha Zoltán