Gordán Edina

Miskolczi Csulyak Gáspár egykori könyvtárának eddig ismert darabjait Csorba Dávid foglalta össze egy tanulmányban. Ezt további két kötettel sikerült gyarapítani, ami most bemutatásra fog kerülni. Egy kötet, amit később fia, Zsigmond örökölt a Dési Ferences Rendház könyvtárában található. Egy további könyv pedig az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárban.

Dézsi Mártont, a nagyenyedi Református Kollégium professzorát Johannes Coccejus első erdélyi követői között találjuk. A Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárban található egy kézirat, ami eddig elkerülte a kutatók figyelmét. Másolója Szilágyi-Zilahi István, a kollégium diákja, aki részt vett Dézsi Márton előadásain és amelyekről jegyzeteket készített. Ugyanő másolta le Coccejus Moreh Nebochim című munkáját. Szilágyi-Zilahi István feljegyezte az 1671 és 1676 között vizsgát tett diákok névsorát és a vizsgatételeket. Ezt kívánjuk alaposabb vizsgálat alá venni.

Subscribe to Gordán Edina