Tasnádi István

Előadásomban Fáji János németalföldi peregrinus, majd református lelkipásztor kapcsolati hálóját mutatom be. Célom feltérképezni, hogy az általa bejárt életút milyen ismeretségek felépítésére adott lehetőséget, illetve azok milyen módon hatottak vissza az életpályája alakulására. Ehhez elsődleges forrásként az általa vezetett naplót használom fel.

Zágoni Aranka György 1765–1767. között volt az Erdélyi Református Egyház püspöke. Az előadás végigköveti azt az utat, amely a koronkai parókiától, ahol lelkészgyerekként született, a püspöki tisztség betöltéséig vezetett. Fő célja bemutatni azokat a fordulópontokat, amelyek meghatározták pályafutása alakulását. Ilyen fordulópontként tekintek hazai és külföldi (Genf, Bázel) tanulmányaira, a lelkészi állás betöltésének körülményeire különböző gyülekezetekben, valamint esperessé és püspökké választására. Az előadás segít egy konkrét életrajz példáján keresztül feltérképezni azt, hogy a 18.

Subscribe to Tasnádi István