Kónya Annamária

Királyhelmec Zemplén vármegye egyik mezővárosa volt, a fejedelmi Rákóczi család egyik birtoka A reformációt a mezővárosban még eredeti tulajdonosai, a Perényiek, később Báthoyak támogatták, majd a Rákóczi család folytatta a református gyülekezet tamogatását. Az előadás célja bemutatni egy mezővárosi gyülekezet történetét a 16.-18.században elsődlegesen az egyházlátogatási jegyzőkönyvek tükrében.

Az előadás a kassai református iskola - gimnázium történetét szeretné röviden bemutatni. Az iskola a református gyülekezet és annak történetével volt szorosan összekapcsolva és a Rákóczi családdal, mely támogatta a református gyülekezet megalakulását és az iskola működését is. Annak ellenére, hogy az iskola nem fejlődött olyan magas szintre mint a sárospataki, vagy más közeli mezővárosi iskola, egy ideig befogadta és helyet adott a bezárt pataki iskola diákságának és professzorainak. Működéséről színesebb képet kapunk egy fennmaradt iskolai törvénynek köszönhetően.

Subscribe to Kónya Annamária