Pétery-Schmidt Zsolt

Dr. Pétery-Schmidt Zsolt 2010-ben végzett a KRE Állam- és Jogtudományi Karán, 2018-ban a Hittudományi Karán. Ebben az évben kezdte meg tanulmányait is a KRE Doktori Iskolájában. Kutatása Carl Schmitt politikai teológiájának teológiai kiértékelését célozza. Jelenleg a Dunakeszi Református Egyházközség beosztott lelkésze és kormánytisztviselő a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán.

Carl Schmitt politikai teológiáját a barát/ellenség ellentétpárban és a kivételes állapotban mint a politikai megkülönböztető sajátosságában lehet megragadni. Az ő politikai teológiájából kiindulva és Paul Tillich korreláció módszerét felhasználva lehetőségünk van a dogmatikai alapokra építkező teológiai politikai teológiát körvonalazni (John B. Webster fogalomhasználatára utalva). Ehhez a szuverenitás toposzából kell kiindulni, és a teológia ontológiai érdeklődésével kell fogalmat alkotni a politikai teológiáról, számot vetve az Isten és az ember valóságával.

A politikai teológia egyik fontos XX. századi vitája Erik Peterson és Carl Schmitt között zajlott. Különböző álláspontokból közelítették meg annak a kérdését, hogy lehetséges-e egy olyan politikai teológia, melyben a fogalom két alkotóeleme megőrzi eredeti jelentését. A különböző álláspontokból adódik, hogy elbeszélnek egymás mellett, így a vitát ugyan lezárni nem lehet, de tanulni belőle igen: a Szentháromság jelentőségét egy teológiai politikai teológiában.

Subscribe to Pétery-Schmidt Zsolt