Füsti-Molnár Szilveszter

Teológiai tanulmányait a Sárospataki Református Teológiai Akadémián végezte. Doktori fokozatot az Amsterdami Szabad Egyetemen szerzett. 1998 óta a Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanít rendszeres teológiai tárgyakat.

Az átmenetiség korában élő egyház megkerülhetetlen feladata, hogy állást foglaljon az értékorientáció új irányait illetően. Tanulmányunkban ezeknek a folyamatoknak a bemutatására törekszünk. Victor Turner brit antropológus ’társadalmi dráma’ elmélete és azon belül a rituálé, liminalitás (küszöblét) és communitas fogalmai sok szempontból találó leírása lehet azoknak a társadalmi jelenségeknek, amelyek az egyháztársadalmat is jellemzik. Ebben az értelmezési keretben az egyház teológiai és intézményes önreflexiójára fókuszálunk a jelenkor árnyaltabb megértésre törekedve.

Subscribe to Füsti-Molnár Szilveszter