Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Magyar Filozófiai Intézet

Identitás, konfliktus és politikai közösség

A társadalomkutatók, illetve a kultúra valamennyi ágazatának munkatársai, a tudomány, a művészetek, a vallás és a filozófia képviselői egyaránt érdekeltek a kommunikáció és a média eredményességének és torzító vagy manipulatív hatásainak a vizsgálatában.

A 2008-ban világméretűvé vált és minden korábbi mértéket felülmúló pénzügyi-gazdasági válság szükségessé teszi nem csak a gazdaságpolitikák és szabályozások szerepének az átértelmezését, hanem a gazdasági és emberi célok viszonyának újragondolását is. Ily módon elengedhetetlenül szükséges a filozófia, a humán- és társadalomtudományok, illetve a világi és vallásos álláspontok képviselőinek aktív szellemi együttműködése a válság eredetének, arányainak és a lehetséges kiutaknak az elgondolásában és megvitatásában.

Három amerikai szerző 1997-ben megjelent, a megbocsátás fenomenológiájával foglalkozó könyvének ezt a beszédes címet adta: To Forgive Is Human: How to Put Your Past in the Past. Túry Ferenc, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke így értékeli ezt a megközelítést: „A szerzők beemelik a megbocsátást az emberi kapcsolatokkal foglalkozó tudományok hiteles fogalmai közé, áttekintik jelentését a történelmi példáktól a vallásokban megmutatkozó szerepéig, a párterápiás helyzetektől a társadalmi színtérig.” Nem egyedülálló vállalkozásról van itt szó.

Subscribe to Babeș-Bolyai Tudományegyetem - Magyar Filozófiai Intézet