A Szászvárosi Református Kollégium története és diáktársadalma a beiratkozási anyakönyvek tükrében (1669–1848)

Ősz Sándor Előd: A Szászvárosi Református Kollégium története és diáktársadalma a beiratkozási anyakönyvek tükrében (1669–1848). In: Dienes Dénes (ed.): A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2009. 29-56