Tisztségek az Ószövetség idején

Társadalomtudományi szempontból a tisztségek egy közösség szerveződésének a folyamatában jönnek létre, és az a céljuk, hogy egy közösség jó működését szolgálják. Valamely tisztség viselője tehát szolgája annak a csoportnak, amely őt megbízta. Tekintélyét az őt megbízó közösség szavatolja. Létjogosultságát tekintve nem fölé, hanem alárendelt viszonyban áll azzal. A közösséghez tartozó egyénhez viszonyítva hierarchikusan fölötte áll ugyan, de ez csupán azért, mert az egyénnel szemben egy, az egyénnél magasabb rendű közösség tekintélyét képviseli. Ha a közösségi érdeknek való alárendelés megszűnik, a tisztség(viselő) elveszíti legitimitását. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy általában a tisztség témakörhöz az Ószövetség milyen további teológiai szempontokat ad.