Ágenda – 2017. A reformáció 500. évfordulójára elkészült közös ágendáskönyv ismertetése

Az új liturgiát és az új ágendáskönyvet ismertetné, a mögötte álló elméleti magyarázattal, hogy ismerjék meg a kollegák, mit fogadnak majd el 2017-ben a Konventen. Az új liturgia koncepciója a kettős központú liturgia, ahol a szóban elmondott és a sákrámentumok által láthatóvá tett Ige egyenlő mértékben és egyenlő rangúan van jelen minden vasárnapi istentiszteleten. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a régi felfogású külön homíliás és külön sákramentumos istentisztelet megszűnik, helyébe lép a kettősközpontú istentisztelet, s ahol nincs lehetőség minden vasárnap Úrvacsorát osztani, ott a liturgia tartalmazna olyan részeket, amelyek a kommunióra utalnak. Az új ágendáskönyv, az új vasárnapi liturgia tartalmaz gyermekistentiszteleti, ifjúsági istentiszteleti és még sok más olyan liturgiai formát, amelyet a korábbi nem tartalmazott.