Hagyomány és újítás a katekhétikában – régi tartalom új formában

Új pedagógiai koncepciók és módszerek alkalmazása a katekhézisben. Teljesen gyakorlati megközelítésben kerülne sor az új pedagógiai koncepciók és módszerek alkalmazásának bemutatására. A katekhétikai előadás a jelenlegi katekhézis elég alacsony hatékonyságából indul ki, azaz megfigyeli és megállapítja, hogy mi változott a mai fiatal generációk megértési folyamataiban, ami megakasztja a katekhézist és nem engedi hatékonyan művelni azt. Meg kell azt is vizsgálni, hogy a lelkipásztor milyen hozzértéssel (kompetenciával) rendelkezik, ami segíti a katekhézis szolgálatában. Az előadás tartalmaz önfejlesztésről szóló egységet is, amelyben segítség nyújt a katekhétának, hogy hogyan fejlessze magát, tudását, személyiségét annak érdekében, hogy hatékonyan kommunikálhasson a gyerekekkel és fiatalokkal. Továbbá tartalmaz a pedagógia újabb eredményeiről beszámoló blokkot, főleg oktatási módszerekről, valamit a gyermek fejlődését ismertető egységet.