Lukács 21:25-33

Adorjáni Zoltán: Lukács 21:25-33. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
vasárnap, 2019, December 8 - 11:15