Adorjáni Zoltán

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.… Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.” (Jn 17,15–16) – kérte Jézus főpapi imájában; és „…ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm 12,1) – intett és buzdított Pál apostol. Tehát nincs számunkra más mód, mint Isten oltalmába menekülni, eltávolodni; és óvatosan kell tartózkodnunk, elzárkóznunk a „világi dolgoktól”?

A szkólékobrótosz néven ismert és parazita okozta betegségről nemcsak a Jób könyvében és annak septuagintai változatában olvashatunk, hanem a deuterokanonikus és apokrif irodalomban, Josephus Flavius A zsidók történetében és az újszövetségben is. Hogy ezt a kórságot miért tekintették éppen az istenkáromlók büntetésének, ennek bibliai háttere van. Kik voltak azok az ismert személyek, akik ebben a betegségben szenvedtek? És tényleg csak az istenkáromlókat érte ez a csapás?

A szkólékobrótosz néven ismert és parazita okozta betegségről nemcsak a Jób könyvében és annak septuagintai változatában olvashatunk, hanem a deuterokanonikus és apokrif irodalomban, Josephus Flavius A zsidók történetében és az újszövetségben is. Hogy ezt a kórságot miért tekintették éppen az istenkáromlók büntetésének, ennek bibliai háttere van. Kik voltak azok az ismert személyek, akik ebben a betegségben szenvedtek? És tényleg csak az istenkáromlókat érte ez a csapás?

A galáciabeliekhez írt levelében Pál apostol azt adja tudtul önéletrajzi vonatkozású soraival, hogy az evangélium, amelyet ő hirdet, nem embertől származik, mert azt nem embertől vette; nem is mások tanították meg neki, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kapta azt. Ehhez hasonlóan nem emberektől, a tekintélyes apostoloktól, illetve jeruzsálemi gyülekezettől kapta az evangélium szolgálatára vonatkozó konkrét megbízatását, hogy tudniillik a pogányok között hirdesse Krisztust.

Oldalak

Subscribe to Adorjáni Zoltán