Intézetünkben tart előadást Emanuel Tov, a Jeruzsálemi Héber Egyetem emeritus professzora

Emanuel Tov: Intézetünkben tart előadást Emanuel Tov, a Jeruzsálemi Héber Egyetem emeritus professzora. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
szerda, 2015, Október 7 - 10:15

A biblikus tudományok területén Emanuel Tov napjaink legnagyobb szaktekintélyei közé tartozik. 16 könyv és több mint 300 szaktanulmány szerzője. Könyvei közül néhány több kiadást is megért már, s az ószövetségtudományok terén gyakran használt kézikönyvvé vált. Ilyen például az ószövetségi szövegek történetét vizsgáló Textual Criticism of the Hebrew Bible (3. bővített és átdolgozott kiadás; Minneapolis: Fortress Press, 2012) vagy a görög ószövetségfordítás, a Septuaginta jelentőségére fókuszáló The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research (3. teljesen átdolgozott kiadás, Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2015).

Emanuel Tov írásai elsősorban a Héber Biblia (Ószövetség) kialakulásával foglalkoznak, a bibliai szöveg történetével. Kutatásában jelentős szerepet kapnak a görög fordítás (a Septuaginta) illetve a Holt tengeri tekercsek. A qumráni szövegek kritikai kiadását tartalmazó Discoveries in the Judaean Desert sorozatnak ő a főszerkesztője. A Héber Biblia és a qumráni szövegekkel foglalkozó több elektronikus adatbázis fő szakmai koordinátora volt.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben néhány évtizedes munkásságából ad ízelítőt, A Héber Biblia kialakulása címmel. Ilyen kérdéseket tárgyal:

  • Mi a szövegkritika jelentősége?
  • Melyek az Ószövetség legősibb forrásai?
  • Hogyan viszonyuljunk az ún. masszoréta szöveghez? (lásd alább)
  • A héber Ószövetség ókori fordításai
  • A héber szöveg hagyományozása
  • A szövegkritika és irodalomkritika kapcsolata

Az előadás nyelve angol, magyar fordítással. Az előadáshoz kapcsolódó jegyzetanyag (handout) és további információnak szánt forrásanyag letölthető az alábbi linkekről:

  • A Textual Criticism of the Hebrew Bible című könyvének második kiadása letölthető a szerző saját oldaláról (http://emanueltov.info). A könyv harmadik kötete részben hozzáférhető a GoogleBooks repertóriumban.

Az előadáson való részvétel ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk.

Emanuel Tov weboldala: http://emanueltov.info