A reformáció öröksége. II. Egyháztörténeti műhelykonferencia

Kolumbán Vilmos: A reformáció öröksége. II. Egyháztörténeti műhelykonferencia. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Levéltára
csütörtök, 2017, Május 4 - 09:00

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszéke 2017. május 4-én egyháztörténeti műhelykonferenciát szervez A reformáció öröksége címmel. A konferencián való részvétel ingyenes. A Teológiai Intézet az előadók számára a konferencia napján ebédet is biztosít.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Program

Közös előadások

Időpont Előadó Előadás címe
09.00-09.05 Megnyitó
09.05-09.20 Buzogány Dezső Erdélyi református zsinatok iratai (Könyvbemutató)
09.20-09.40 Ősz Sándor Előd Szenci Molnár Albert könyvtáráról
09.40-10.00 Kovács Mária Márta Középkori klenódiumok továbbélése a református egyházban
10.00-10.20 Tamás Iringó 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében
10.20-10.40 Tóth Levente A Görgényi Református Egyházmegye parókiális levéltárai az I. világháború előtt
10.40-10.45 Megbeszélés
10.45-11.00 Kávészünet

Csoportos előadások: 1. csoport (Tetőtér)

Időpont Előadó Előadás címe
11.00-11.20 Szabadi István Református egyházkormányzat a 17. század végi Partiumban
11.20-11.40 Kolumbán Vilmos József Újabb kiegészítések az Endemann perhez
11.40-12.00 Zsigmond Attila Ikafalvi B. János. Egy peregrinus lelkész életének viszontagságai a 18. században
12.00-12.20 Kovács Sándor Dávid Ferenc: felejtés és emlékezet határán
12.20-12.30 Megbeszélés
12.30-12.40 Szünet
12.40-13.00 Gordán Edina Tofeus Mihály kolligátumkötete a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárban
13.00-13.20 Bartha Aladár Bod Péter halotti beszédei – 18. századi barokk protestáns prédikáció
13.20-13.40 Gudor Botond A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református pedagógia (lelkészképzés) kihívásai
13.40-13.50 Megbeszélés
13.50-15.00 Ebédszünet
15.00-15.20 Benkő Timea Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben
15.20-15.40 Rácz Emese A reformáció 1717-es évfordulójára írt röpiratról
15.40-16.00 Sógor Géza Bullinger hatása Erdélyben, erdélyi diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében
16.00-16.10 Megbeszélés
16.10-16.30 Kávészünet

Csoportos előadások: 2. csoport (Földszint)

Időpont Előadó Előadás címe
11.00-11.20 Lukács Olga Protestáns-ellenes intézkedések az önkényuralom évtizedében (1849–1860)
11.20-11.40 Hermán János A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat 1957-es megalakulása előtti időszak (vagyis a magyarok közötti missziói-egyházi munka) szervezési történetének vázlatos áttekintése
11.20-12.00 Somogyi Alfréd Sörös Béla emlékezete
12.00-12.20 Czinke Zsolt A (cseh)szlovákiai magyar református sajtó története a két világháború között, különös tekintettel a Református Világszemle szerepére
12.20-12.30 Megbeszélés
12.30-12.40 Szünet
12.40-13.00 Kurta József Liturgika-oktatás a kolozsvári Református Theológiai Fakultáson 1895–1948 között
13.00-13.20 Berekméri Róbert Egyházlátogatás a Marosi Ref. Egyházmegyében a két világháború között
13.20-13.40 Ballai Zoltán Centenáriumi ünnepségek a múltban az Erdélyi Református Egyházban
13.40-13.50 Megbeszélés
13.50-15.00 Ebédszünet
15.00-15.20 Jánosi Csongor A Romániai Református Egyház a protestáns világszervezetek értekezletein az 1960-as években. Moderátori szerep a nyugati kereszténység és az ateista (ortodox) pártállami struktúrák között
15.20-15.40 Geréb Miklós A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban
15.40-15.60 Köblös Lehel A Marosi Református Egyházmegye gyülekezeteinek élete 1732–1735 és 1766–1768 közötti időszakban az egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyvek alapján
16.00-16.10 Megbeszélés
16.10-16.30 Kávészünet

Közös előadások

Időpont Előadó Előadás címe
16.30-16.50 Bibza Gábor Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711)
16.50-17.10 Bartha Zoltán A felekezetváltás aránya a 18. századi Erdély nemességének körében
17.10-17.30 Nagy Alpár Csaba Szegedi Kis István, a magyarországi Melanchton-tanítvány
17.30-17.50 Megbeszélés és a konferencia bezárásaTovábbi infó:
Dr. Kolumbán Vilmos
vkolumban@proteo.hu
Tel. 0744 581 289