„Parasztteológia” – Találkozási pontok a keresztyén hit és földműves élet határán

A romániai társadalom közel egynegyede – beleértve a magyar és református közösségeket is – mezőgazdaságból, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenységből él. A lakosság több mint fele vidéken lakik – és ez az arány egyre nő. Ugyanakkor az is látható, hogy mind a mezőgazdaság, mind pedig a vidéki életforma nagy változásokon ment át az elmúlt évtizedekben. Van-e mondanivalója a teológiának ezekben az összetett kérdésekben, vagy „osztozzon” rajtuk az ökológia és szociológia? Előadásomban amellett érvelek, hogy a Szentíráson tájékozódó teológiának mérvadó beszélgetőpartnerré kell válnia a társadalom e nagy szeletét érintő folyamatokban.

Dátum és időpont: 
szerda, 2023, Március 22 - 16:55