Van a koinóniának politikuma? Egy lehetséges válasz és annak relevanciája

A közösség (koinónia) fogalma és az ahhoz kapcsolódó értelmezések mindig is kiemelt helyet foglaltak el a keresztyén gondolkodásban. Ez nem csupán a dogmatikai értelemzés tekintetében igaz, hanem legalább annyira etikai vonatkozásban is. Utal ez egyszerre az ember Istennel való személyes közösségére, valamint a keresztyéneknek a Szentlélek által egybegyűjtött közösségére, az egyházra. Bármelyik összefüggésben vizsgáljuk is, azt mindig etikai értelmezés kíséri. Ennek egyedi megközelítését látjuk Paul Lehmann gondolkodásában, aki a koinóniát Isten akarata cselekvésének a színtereként látja, s így alkalmazza ennek megvilágítására a politika, általa is különösnek ítélt, arisztotelészi fogalmát.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2023, Március 23 - 08:30