Elhívás, szolgálat, küldetés

A fenti kérdéskör ősidők óta foglalkoztatja az embert, a szentírási példák, az egyházatyák, a reformátorok írásai és a mindenkori dogmatikai művek széles tájékozódási alapot biztosítanak, a válaszok mégis nagyon megosztóak. A protestáns egyházak gyakorlatában a klasszikus klerikális hierarchián túli szolgálattevők mellett a laikusok és a nők szolgálatának nagy teret biztosítanak, de ez a keret néha mégis túlságosan leszűkül, vagy éppen parttalanná válik. Időnként érdemes újragondolni, hogy meddig terjed az elhívás, a Szentlélek adta karizmák és az ezekkel való sáfárkodás határa, hogy megmaradjunk a biblikus alapon.

Dátum és időpont: 
csütörtök, 2023, Március 23 - 10:00