Az unitárius rendszeres teológiai tanszék adjunktusi állásának betöltésére kiírt versenyvizsga eredménye

A Versenyvizsga Bizottság döntése szerint a meghirdetett adjunktusi tanári állást (postul de lector universitar poz. 14) a 2021-2022. tanév első félévétől dr. Tódor Csaba tölti be. A meghirdetett álláskerethez tartozó tárgyak a következők: Unitárius enciklopédia, Unitárius hitvallásismeret, Modern filozófia, Unitárius hittan, Vallásfilozófia, Szociáletika.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Rektori Hivatala tájékoztatja az érdeklődőket, hogy az unitárius rendszeres teológiai adjunktusi állás (postul de lector universitar poz. 14) betöltésére szervezett versenyvizsgának eredménye a következő:

A Versenyvizsga Bizottság döntése szerint a meghirdetett adjunktusi tanári állást (postul de lector universitar) a 2021-2022. tanév első félévétől dr. Tódor Csaba jelentkező tölti be. A meghirdetett álláskerethez tartozó tárgyak a következők: Unitárius enciklopédia, Unitárius hitvallásismeret, Modern filozófia, Unitárius hittan, Vallásfilozófia, Szociáletika.