Lelkésztovábbképző: A motivációs interjú módszertana és gyakorlata. Beszámoló

Április 22-26. között a Protestáns Teológiai Intézet szervezésében Parajdon sor került A motivációs interjú módszertana és gyakorlata című továbbképzésre. A képzést Horváth Levente teológiai tanár és Bartha Éva klinikai pszichológus vezették. Az eseményen 22 lelkipásztor vett részt.


Április 22-26. között a Protestáns Teológiai Intézet szervezésében Parajdon sor került A motivációs interjú módszertana és gyakorlata című továbbképzésre. A képzést Horváth Levente teológiai tanár és Bartha Éva klinikai pszichológus vezették. Az eseményen 22 lelkipásztor vett részt.

Első nap a bemutatkozásokat követően a pasztorációs hallgatásról szólt. A résztvevők gyakorolhatták a jó hallgatást a reflexió, illetve a rossz hallgatást a közléssorompók használata által. A képzés első napjának végén a résztvevők többsége úgy értékelte, hogy mindeddig hályogkovács módjára végezték a lelkigondozást.

A második nap a pásztori hallgatás lelkületének a tárgyalásával és gyakorlásával folytatódott. Szó esett a lelkigondozó és a lelkigondozott partnerségi kapcsolatáról, a nyílt és zárt kérdésekről és a kétoldalú reflexióról. A lelkigondozónak tudnia kell, hogy a saját problémáját illetően a lelkigondozott a szakember, ezért értelmezés nélkül kell meghallania a hozzá forduló ember gondját.

A harmadik napon a változást motiváló lelkigondozás került terítékre. A lelkipásztor egész lénye a megerősödésre, fejlődésre kell hogy buzdítsa a lelkigondozottat. Ezen a napon több gyakorlatra is sor került, és a résztvevők megoszthatták személyes tapasztalataikat. A délután pihenéssel telt, este pedig a csoport nagy része közös éneklésben együtt dicsőítette Istent.

A negyedik nap volt a „leginformációdúsabb”. Szó esett a lelkigondozottban rejlő ambivalenciáról, a komplex reflexióról, a túlhangsúlyozással- és alulhangsúlyozással történő tükrözésről és az összegzésről. A lelkipásztoroknak lehetőség adatott az eddig tanultak gyakorlására, amikor csoportokban lelkigondoztak, lelkigondozták őket és lelkigondozást elemeztek.

A továbbképző záró napján a különböző vezetési stílusok vizsgálata került előtérbe. A képzés végére a résztvevők lelkigondozást illető félelmei enyhültek. A jelenlevők elmondása szerint sok minden a helyére került, növekedett a lelkesedés a motivációs interjú gyakorlására, és megfogalmazódott az a meggyőződés, hogy ez a képzés elengedhetetlen a lelkipásztori szolgálatban.

Összegzésként elmondható, hogy ezen a képzésen tanultak nagyon hasznosnak ígérkeznek a lelkipásztori szolgálatban, és nagymértékben előmozdíthatják a gyülekezeti tagokkal való kapcsolattartást és beszélgetéseket.

Kovács Zoltán
lelkipásztor
Magyarborzási Református Egyházközség