Lelkésztovábbképző 2024: A motivációs interjú módszertana és gyakorlata, különös tekintettel a lelkipásztori szolgálatra

Horváth Levente: Lelkésztovábbképző 2024: A motivációs interjú módszertana és gyakorlata, különös tekintettel a lelkipásztori szolgálatra. Parajd: Urbán Andor Központ
hétfő, 2024, Április 22 - 12:00 - péntek, 2024, Április 26 - 16:00

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet gyakornoki programja keretében tömbösített formában felkínált képzés már néhány éve nagy népszerűségnek örvend a lelkipásztori szolgálatra készülő teológus hallgatók körében.

A. A továbbképzés célja

A Motivációs Interjú (MI) egy együttműködésen alapuló, célorientált kommunikációs stílus, különös tekintettel a változás nyelvére. Arra tervezték, hogy erősítse a személyes motivációt és elkötelezettséget egy konkrét cél iránt azáltal, hogy az elfogadás és együttérzés légkörében feltárja és előhívja a személy saját indokait-érvelését a változtatásra a saját maga (életvitele) megváltozása érdekében.

Az MI lelkiségét a keresztyén értékrend kontextusába helyeztük és sajátos teológiai szempontok alatt oktatjuk, hogy a lelkipásztor kommunikációs, nevelői és lelkigondozói gyakorlatában megfelelő teret nyerjen és eszközeit és az általa elért kompetenciáit a gyakorlatban fejleszteni tudja.

A motivational interviewing (MI) megalkotói frappánsan értelmezték az angol kifejezés jelentését, az inter-view (= között + látni) azt sugallja: a lelkipásztor, mint segítő és beszélgetőpartnere között lelhető fel, azaz „közöttük válik láthatóvá” a kommunikáció során a segített személy motivációs erőforrása, ami őt reális és hatékony változásra/ vagy változtatásra ösztönözheti. Ezért mi ezt a kommunikációs, pásztori és pedagógiai módszert változásmotiváló beszélgetésnek, vagy változásmotiváló kommunikációs stílusnak is nevezhetnénk magyarul. A nemzetközi köztudatba átment és ott így közkedveltté váló motivational interviewing kifejezés tükörfordítását („motivációs interjú”) félreérthetőnek tartjuk magyar nyelvterületen, inkább a változásmotiváló kommunikáció vagy alkalmasint változásmotiváló lelkigondozás kifejezéseket részesítenénk előnyben, és magyarul ezeket találóbbaknak és kifejezőbbeknek is érezzük (az MI-nak nincs köze például az állásinterjúk esetleges technikáihoz).

Esetünkben mi egy mind szisztematika és biblika-teológiailag, mind pedig practica teológiailag megalapozott és használható képzést szeretnénk nyújtani a lelkipásztoroknak a közösségszervező és kommunikációs gyakorlati munkájukban, arról nem is beszélve, hogy mára már evidencia-alapú kutatás is bizonyítja e komoly teológiai és pásztorációs-segítő, személyiségfejlesztő és közösségépítő módszer gyakorlati hatékonyságát.

Célkitűzésünk az is, hogy a lelkipásztor képessé váljon elsajátítani egy személyközpontú kommunikációs/lelkigondozó-tanácsadási stílust és gyakorlatot, hogy segíteni tudjon a gondozottja változással és az életvitele változtatásával kapcsolatos ambivalenciájának és ebből fakadó általános problémáinak kezelésére.

B. Elsajátítandó ismeretek

I. modul: az értő (pásztori) hallgatás, bevezetés a változásmotiváló kommunikáció és lelkigondozás módszertanába, sajátos humán-orientált és változásmotivációs lelkiségébe és teológiailag indokolt gyakorlati alkalmazhatóságába
II. modul: a változásmotiváló kommunikáció (motivációs interjú) teológiai alapvetése és lelkigondozói gyakorlatának integrálása és elmélyítése
A változásmotiváló kommunikációs stratégia (MI) négy, bonyolultnak tűnő, de mégis könnyedén tanulható alapfolyamatának minél mélyebb teológiai megértése, elsajátítása és eszköztárának gyakorlatba ültetése: 1) elköteleződés, 2) fókuszálás, 3) előhívás és 4) tervezés.

C. Megszerzendő készségek

A következő (nehezen elsajátíthatónak tűnő, de mégis) könnyen szakmai rutinra váltható készségek használatát tanítjuk meg: ún. „értő hallgatás”, kétoldalú reflektálás, kommunikációs gátak felismerése, nyílt és zárt kérdések, empatikus hallgatás, a pásztori hallgatás lelkülete, kérdések és reflexiók integrálása, információ megosztás, összetett tükrözések, túlhangsúlyozás, alul-hangsúlyozás, összegzés, integrálás, vezetési stílusok, motiváció, ambivalencia-megértés, motiválás, a változásbeszéd felismerése és a fenntartó beszéd kiküszöbölése.

A változásmotiváló kommunikáció (MI) alapvetése biblikus és fenomenológiai összefüggések felmutatása alapján az ún. bibliológ módszerével. Ezt követi – az esetelemző kiértékelések nyomán – egy szisztematika teológiai és hermeneutikai értelmezés. Mindezt pedagógiai jelentőségű esethozások, szituációs gyakorlatok és akváriumgyakorlatok keretében igyekszünk bemutatni. Mindez elősegíti az esetelemző kiértékelések révén a MI eszköztárának átfogó elsajátítását.

D. A továbbképzés leírása

1. A továbbképzés tartalma:

Az MI módszere a kognitív disszonancia elméletén alapul (az egymásnak ellentmondó elképzelések esetén), megpróbálja a belső konfliktust megoldani egyik vagy másik irány választásával.
Segít a gondozottnak a tények valódi megvizsgálásában
A segítő feladata, hogy a belső motiváció változása felé terelje gondozottját
A négy alapfolyamat bemutatása: 1) Bevonás, 2) Fókuszálás, 3) A változás motivációjának előhívása, 4) A változás tervezése.
Az MI módszertanát és lelkigondozói stílusát egy négyoldalú szellemiség gyakorlása húzza alá:
 1.Partnerség
 2.Előhívás
 3.Elfogadás
 4.Együttérzés

2. A továbbképzés módszertana

Elméleti előadások
Az elsajátítandó készségek gyakorlati alkalmazása helyzetgyakorlatok, akváriumhelyzetek alkalmazása és kiértékelése során
Workshopok a témák feldolgozására
Kiscsoportos és nagycsoportos kiértékelők, reflexiók

További képzés

A motivációs interjú módszertana és gyakorlata képzés teljesítését követően a résztvevők jelentkezhetnek a Hivatásgondozó szupervízió a motivációs interjú gyakorlatában című továbbképzésre.

3. Tanulmányozandó irodalom

Petros Levounis, Bachaar Arnaout, Carla Marienfeld (szerk.): Motivációs interjú a klinikai gyakorlatban. Oriold és Társai Kiadó és Szolgáltató Kft., Budapest, 2017.

William R. Miller & Stephen Rollnick: Motivational Interviewing, Helping People Change. The 4th Edition, The Guilford Press, New York, London, 2023.

Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT): https://motivationalinterviewing.org/about_mint

További információ

Időpont: 2024. április 22–26.
Helyszín: Parajd, Urbán Andor Konferenciaközpont
Kreditpont: 28
Helyek száma: 12--40
Regisztrációs díj: 300 lej
Bejelentkezési határidő: 2024. március 29.

Képzés vezetői
Dr. Horváth Levente, MI tréner, kontextuális lelkigondozó, teológiai tanár
Drs. Bartha Éva, Szupervizor, klinikai szakpszichológus, MI tréner

Kapcsolat
Név: Horváth Levente
E-mail cím: lhorvath@proteo.hu
Telefonszám: 0740-056396