lelkésztovábbképző

Lelkipásztorként a Bonus Pastor Alapítványát és Református Mentő Misszióját vezetője közel három évtizede. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben a lelkigondozás terén a motivációs interjú (MI) módszertanát és missziológiát oktat. Kutatásai homlokterében a teológia relációs etikai és egzisztenciálfilozófiai vetületei és összefüggései állnak. Mindezt a gyakorlati teológia kontextuális lelkigondozói praxisában vizsgálja, elsőbbséget adva az evidencia-alapú kutatásnak. Luther nyomán a theologia crucist vallja, nem mint egy teológiai irányzatot, hanem mint teológiai habitust.

A Motivációs Interjú (MI) egy együttműködésen alapuló, célorientált kommunikációs stílus, különös tekintettel a változás nyelvére. Arra tervezték, hogy erősítse a személyes motivációt és elkötelezettséget egy konkrét cél iránt azáltal, hogy az elfogadás és együttérzés légkörében feltárja és előhívja a személy saját indokait-érvelését a változtatásra a saját maga (életvitele) megváltozása érdekében.

A bibliai szövegek következetesen különbséget tesznek az „Isten népe” (egyház) és „mások” között. Az Istenhez (egyházhoz) való tartozás identitásmeghatározó elem, kifele és befele egyaránt. A bibliai szemlélet viszont Isten népét nem egy ebben a különbözőségében elzárkózó, elszigetelt közösségként látja. Izrael népe azt a küldetést kapja, hogy a külvilággal való kapcsolatát „papi királyság”-ként élje meg (2Móz 19,6), azaz miként az ószövetségi kultuszi szolgák, mediátor legyen Isten és környezete között.

A bibliai szövegek következetesen különbséget tesznek az „Isten népe” (egyház) és „mások” között. Az Istenhez (egyházhoz) való tartozás identitásmeghatározó elem, kifele és befele egyaránt. A bibliai szemlélet viszont Isten népét nem egy ebben a különbözőségében elzárkózó, elszigetelt közösségként látja. Izrael népe azt a küldetést kapja, hogy a külvilággal való kapcsolatát „papi királyság”-ként élje meg (2Móz 19,6), azaz miként az ószövetségi kultuszi szolgák, mediátor legyen Isten és környezete között.

Pentru al doilea an consecutiv, cursul de formare pastorală al Institutului Teologic Protestant va explora problema bolii și a suferinței din perspectiva disciplinelor teologice. Data formării profesionale:14-17 noiembrie 2022.

For the second year in a row, the PTI Pastoral Training Course has been exploring the issue of illness and suffering from the perspective of theological disciplines. Date: 14-17 November 2022.

A KPTI által másodjára is megszervezett lelkésztovábbképző a betegség és szenvedés kérdését vizsgálja a teológia szakterületei felől. Időpont: 2022. november 14-17.

2019. tavasza óta a társadalmi párbeszédet és általában a világ helyzetét a vírusjárvány tematizálja. A KPTI által szervezett lelkésztovábbképző is ezt a kérdést vizsgálja a teológia szakterületei felől.

In the wake of the coronavirus pandemic, the PTI's Pastoral Training Course explores the issue of illness and suffering from the perspective of theological disciplines. Date: 7-11 March 2022.

Cursul de formare pastorală al Institutului Teologic Protestant va explora problema bolii și a suferinței din perspectiva disciplinelor teologice. Data formării profesionale:7-10 martie 2022.

Oldalak

Subscribe to lelkésztovábbképző