A lelkész is ember. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2019. november 11-15

A KPTI tanárai: A lelkész is ember. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2019. november 11-15. Kolozsvár: Bethlen Kata Diakóniai Központ | 2019 Nov 11 | 16:00 - Nov 15 | 15:00.

Az igehirdetés szolgálatával megbízott lelkipásztor a ráruházott feladatot a kívülről-felülről jelentkező igény és saját evilági meghatározottsága közötti feszültségben hivatott teljesíteni. Ez a tapasztalat végigkísérte az egyházat egész története során és arra késztette, hogy a történelmi-társadalmi változások közepette újragondolja az igehirdető pozícióját.

A továbbképző célja az, hogy rávilágítson a probléma bibliai hátterére, rámutasson a teológiai reflexió sajátosságaira az egyház történetének jellegzetes korszakaiban (pl. óegyház, reformáció, liberális és újreformátori teológia), ráirányítsa a figyelmet az erdélyi református egyház viszonyulására a lelkészek státusáról szóló kánonok, vizitációs jegyzőkönyvek vagy igazgatótanácsi határozatok tanúságtétele alapján, átgondolja az igehirdetői szolgálat különböző területein (prédikálás, katechizáció, lelkigondozás) felvetődő kérdéseket a mai kontextus és az igehirdető önmagával való szembesülése felől, és fogózkodókat nyújtson az eligazodáshoz.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk

A KPTI által szervezett továbbképző részvételi díjait az OLTT kezeli. Erre vonatkozóan az érdeklődők a továbbképző füzetben kapnak eligazítást vagy keressék Gáll Sándor kancellárt, az OLTT koordinátorát.

Program

2019/11/11 hétfő

Időpont Előadó / Felelős Esemény

2019/11/12 kedd

Időpont Előadó / Felelős Esemény

2019/11/13 szerda

Időpont Előadó / Felelős Esemény

2019/11/14 csütörtök

Időpont Előadó / Felelős Esemény

2019/11/15 péntek

Időpont Előadó / Felelős Esemény