Bázel Kolozsváron: A Független Teológiai Főiskola oktatói és diákképviselete látogatott el Intézetünkbe

Az Intézetünknek már korábban létrejött a kapcsolata a svájci teológiai főiskolával, amelynek most két vendégoktatója tartott előadást, az egyik hallgatója pedig az SThH diákéletét mutatta be.


A bázeli Staatsunabhängige Theologische Hochschule két oktatója, illetve egy hallgatója látogatott el a Kolozsvári Protestáns Teológia Intézetbe. Az Intézetünknek már korábban létrejött a kapcsolata a svájci teológiai főiskolával, amelynek most két vendégoktatója tartott előadást, az egyik hallgatója pedig az SThH diákéletét mutatta be.

Sven Grosse bázeli főiskola egyháztörténész professzora két nemrég megjelent tanulmánykötete nyomán kapta a meghívást Kolozsvárra. Előadásában az újkor (18–19. század) ideológiai vitáit és ezek keresztyénségre gyakorolt hatását elemezte. A témaválasztás fontos és aktuális, hiszen korunkban hasonló folyamatokkal szembesülünk. Az előadás ismertette a korabeli fontosabb filozófiai és teológiai irányzatokat, az ezek közötti fennálló feszültségeket. Az előadást követő kérdések rendjén kissé kibővült a témakör, az egyház és világ kapcsolata, az ember modern antropológiai és teológiai értelmezése is a beszélgetés fókuszába került. Az előadás német nyelven hangzott el Visky Béla tolmácsolásában.

A második vendégtanár, Csukás Gergely, magyar református lelkipásztor, az SThH társult tanára, aki jelenleg egy svájci református gyülekezet vezetője, magyar nyelven tartott előadást Heinrich Bullinger ekkléziológiájáról. A bemutató során a svájci reformátor munkásságának összetartó elemeit, a fókuszpontot igyekezett körvonalazni. Rámutatott arra, hogy a rendkívül termékeny, Erdélyben is jól ismert egykori svájci teológus egész munkásságát áthatja annak lelkipásztori szolgálati háttere.

A II. Helvét Hitvallás a továbbiakban is a beszélgetés részét képezte, amikor a bázeli diákokat képviselő, anyai ágon szintén magyar származású Granzin Jonathánnal bejártuk a Teológia épületét, könyvtárát, illetve megnéztük a Kincses-város protestáns történelmének örökségét. Kapcsolódási pontokat keresve haladtuk végig az ismeretlen-ismert utcákon, megvitatva azt is, hogyan is tekint az egyházra, vallásra, teológiai tanulmányokra egy hallgató itthon vagy éppen Bázelben.

Tartalmas és élményekben gazdag napot tudhatunk magunk mögött. Reméljük, hogy lesz még alkalmunk elmélyíteni a kapcsolatot a Független Teológiai Főiskola és Intézményünk között mind szakmai, mind a diákközi kapcsolatok vonatkozásában. Istené legyen a dicsőség ezért!

Mátyás Emőke
teológus hallgató