A Baseli Független Teológiai Főiskola tanára tartott előadást Intézetünkben

2018 tavaszán született együttműködési megállapodás a Teológiai Intézet és a svájci Staatsunabhängige Theologische Hochschule között. Ennek keretében Sven Grosse professzor látogatott el hozzánk.


A Baseli Független Teológiai Főiskola több protestáns és neo-protestáns felekezet támogatásával működő intézmény, egyike azon nyugat-európai lelkészképző intézeteknek, ahol növekvő érdeklődés mutatkozik a felkínált teológiai szakirányok iránt. 2017 során a svájci főiskola kezdeményezésére indult el a közös kapcsolat kialakítására irányuló kezdeményezés, amely a jövőben lehetővé teszi az oktatók és hallgatók mobilitását is.

Sven Grosse, az államilag akkreditált, de magántámogatásból működő főiskola teológia-történet professzora Philip Melanchton Loci communes című ismert teológiai művéről tartott előadást a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatóinak. A svájci professzor Melanchton művének latin-német kritikai kiadásán is dolgozik, melynek első megjelent kötetét a Teológiai Intézet könyvtárának adományozta.

Az előadást követően Sven Grosse bemutatta a baseli felsőoktatási intézményét, és beszélt azokról a lehetőségekről, amelyek az ott tanulni vágyó erdélyi hallgatók rendelkezésére állnak. A vendégtanár kifejezte abbéli reményét, hogy a jövőben az együttműködés további konkrét alkalmaira is sor kerülhet oktatók és hallgatók között egyaránt.