A Kolozsvári Protestáns és a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézetek tanárainak találkozója

2013. november 22-23. között Kolozsvár adott helyet a két teológiai intézet tanárainak hagyományos találkozójának.


A két intézet tanárai 1996 óta találkoznak évente. Minden alkalommal előadásokat tartanak a teológiai tudományok tárgyköréből, és megbeszélik közös ügyeiket.
Az első nap délutánján most két előadás hangzott el: Dr. Kiss Jenő: Bevezetés a kontextuális szemléletbe és lelkigondozásba és Dr. Marton József: 1700 éves a milánói rendelet.
A találkozó másnapjának délelőttjén a tanárok történelmi sétára indultak Kolozsvár belvárosába, és meglátogatták a Farkas utcai templomot, majd az unitárius és evangélikus-lutheránus egyház püspöki székházát és templomát. A rektori, illetve igazgatói beszámolók, valamint a tudományos együttműködés lehetőségeinek megbeszélése után a találkozó közös ebéddel záródott.