Találkozó a gyulafehérvári római katolikus szeminárium tanáraival

A Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézet és a Protestáns Teológiai Intézet közös évi találkozójára került sor Kolozsváron november 17-18-án. A találkozó szerepe a két intézmény közötti kapcsolatok építése, illetve az ökumenikus párbeszéd erősítése személyes kapcsolatok révén.


A Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézet és a Protestáns Teológiai Intézet közös évi találkozójára került sor Kolozsváron november 17-18-án. A találkozó szerepe a két intézmény közötti kapcsolatok építése, illetve az ökumenikus párbeszéd erősítése személyes kapcsolatok révén. A találkozó huszonhárom éve évi rendszerességgel, váltakozó helyszínnel (Kolozsvár / Gyulafehérvár) kerül megszervezésre.

A 2017. novemberi találkozó alkalmával, pénteken délután a Protestáns Teológiai Intézet részéről Dr. Papp György tartott előadást Hogyan olvasta Kálvin Khrüszosztomosz írásait? címmel. Az előadó a nemrég lezárult doktori dolgozat kutatás eredményeit osztotta meg a résztvevőkkel. Aranyszájú Szent János egyike a Kálvin által gyakran idézett egyházatyáknak. A kálvini recepció bepillantást enged a reformáció korának hermeneutikájába, teológiájának alakulásába. Az előadást megbeszélés követte, majd egy-egy rövid beszámoló hangzott el a két intézmény aktuális kérdéseiről. Ezt követően az Intézet konviktusán szervezett közös vacsora volt a kötetlen beszélgetések helyszíne. A vacsorát követően Dr. Buzogány Dezső tartott tárlatvezetést és fogadást az Erdélyi Református Egyázkerület nemrég megnyílt múzeumában.

A szombat délelőtti program keretében a találkozó résztvevői meglátogatták a Teológiai Intézet felújított könyvtárát és megtekintették a peregrinációs kiállítást Kurta József vezetésével. Ezt követően Dr. Oláh Zoltán, a gyulefehérvári Teológiai Intézet tanára tartott előadást ezzel a címmel: „Nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged” – a Római levél 11,18 és szövegkörnyezetének patrológiai értelmezése. Az előadás az egyház és zsidóság kapcsolatának rövid vizsgálatát tárta a résztvevők elé, mindenekelőtt a patrisztikus hagyományban, utalva ugyanakkor a római katolikus egyház témához kapcsolódó teológiai állásfoglalására is. Az előadást beszélgetés követte, amelyben ismételten megfogalmazást nyert, hogy az Izraelhez való viszony szoros kapcsolatban áll az Ószövetség egyházon belül elfoglalt helyének a kérdésével is.

A program a felújított Farkas utcai templomban, a Református Kollégiumban, illetve az Erdélyi Református Egyházkerület püspöki hivatalában tett látogatással folytatódott, ahol Kató Béla püspök és Gáll Sándor kancellár fogadták a két intézmény tanárait. A találkozó közös ebéddel és a jövő évi programterv megállapításával zárult.