Gustav-Adolf-Werk ösztöndíj 2018/2019

A Gustav-Adolf-Werk ösztöndíjat biztosít a KPTI hallgatóinak, hogy a Lipcsei vagy Heidelbergi Teológiai Fakultáson tanuljanak egy teljes akadémiai évet. Jelentkezési határidő: 2018. január 10.


Az ösztöndíj-kiírás értelmében Lipcsében 8, Heidelbergben 1 helyre lehet pályázni. A pályázatokat a tételesen nevesített kiegészítő dokumentumokkal együtt az illetékes egyházkerületek jóváhagyása után lehet leadni. Jelentkezési határidő: 2018. január 10.

Az ösztöndíj időtartama 2018. szeptember 1 - 2019. július 31. A nevezett egyetemi képzésen való részvétel előfeltétele a minimum B1 (alsó közép) szintű nyelvvizsga, amelyet legkésőbb 2018 szeptemberéig kell megszerezni (Deutschzertifikat Niveau B1).

A tanulmányi időszakra a GAW teljes ellátást és ösztöndíjat biztosít, fedezi a tanulmányi és utazási költségeket, gondoskodik a betegbiztosításról és városon belüli utazási bérletről. A havi ösztöndíj összege 565 € (amelyből 390 €-val az ösztöndíjas szabadon rendelkezik). Ezt egészíti ki a tanulmány teljes idejére biztosított 100 € könyvvásárlási támogatás.

A GAW 2017 szeptemberében minden ösztöndíjas számára egy ingyenes nyelvkurzust is biztosít, amelyen a jelölt tovább mélyítheti előzetes (min B1) nyelvi kompetenciáit, és előkészül az egyetemi képzésen való részvételre.

Az ösztöndíj idején a jelöltnek nem lehetnek más tanulmányi kötelezettségei (tehát nem lehet a KPTI aktív hallgatója). A Lipcsei vagy Heidelbergi Teológiai Fakultásokon sikeresen letett vizsgáit viszont az Intézet belső szabályzatai értelmében a következő tanévben elismertetheti.

A tanulmányút kiváló lehetőséget biztosít mind a német nyelv, mind a teológiai szakismeretek elmélyítésére két kiemelkedő európai egyetemen.