Akadémiai évzáró a Protestáns Teológiai Intézetben

A 2017-2018-as akadémiai év záróünnepségén Dr. Kállay Dezső rektor mondott évértékelő beszédet. Az ünnepség keretében sor került az 50, 60, illetve 70 évvel ezelőtt végzett lelkipásztorok díszokleveleinek átadására is.


A 2017-2018-as évet értékelő beszédében a rektor több tekintetben is mozgalmas évnek nevezte. Az Erdélyi Református Egyházkerület, a Teológia épültének tulajdonosa nagyszabású felújítási munkálatokat végzett el 2017 tavaszán és nyarán. A belső és a hátsó udvar megújult, a diákság által használt sportpálya modern, műfüves, tetőhálóval felszerelt, este is kivilágítható sportpályává változott; alá mélygarázs került. Egészen megújult az Intézet díszterme és a könyvtár is. Ez utóbbi új raktárhelységgel és kibővített olvasóteremmel lett gazdagabb. Mindezért a KPTI nevében a rektor köszönetet mondott "Magyarország Kormányának és az Erdélyi Református Egyházkerületnek, különösképpen Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Kató Béla püspök úrnak, rajtuk keresztül pedig mindazoknak, akik szellemi és fizikai munkájukkal hozzájárultak e nagyszabású felújítás elvégzéséhez". A hálaadó ünnepségre 2017 október 30-án került sor, mely eseményen jelen volt Magyarország miniszterelnöke is. A rektor reményét fejezte ki, hogy az elmaradt munkálatok elvégzésére is hamarosan sor kerülhet.

A 2017-2018. év tanulmányi szempontból jelentős fejleménye a református magiszterképzés második évének gyakornoki évvé való átalakítása volt. Ezáltal a gyakorlati képzés még hangsúlyosabban összekapcsolódott az elméleti képzéssel, lehetőséget adva arra, hogy a gyakornok hallgatók teológiai ismereteiket konkrét gyülekezeti keretek között, mentorok kísérete mellett mélyíthessék el. A rektor kiemelte, hogy "a gyakorlati képzés ott működött hatékonyan, ahol a hallgató gondosan tervezett szolgálati beosztást követve, megfelelő felkészülési idő után végezhette el a kötelező és alkalmi-kiegészítő jellegű szolgálatait, ahol a lelkipásztor-mentor reflektált a hallgató tevékenységére, jóindulattal segítette fogyatékosságai leküzdésében, kellőképpen eligazította a számára ismeretlen helyzetekben". Az Intézet nevében köszönetét fejezte ki mindazoknak a mentor-lelkipásztoroknak, akik tanítványként maguk mellé fogadták a gyakornok hallgatókat, és vállalták a feladattal együtt járó plusz munkát.

A rektor beszámolt a tanári kar helyzetéről, tevékenységéről. A KPTI Tanári Karának jelenleg 13 főállású, 1 társult és 1 ideiglenes alkalmazásban foglalkoztatott tagja van, 10 református, 4 unitárius, 1 evangélikus tanár. Az ő munkájukat további 11 óraadó tanár segíti, akik főként kiegészítő tárgyakat (pl. idegen nyelvek) oktatnak.

A hallgatók létszám szerinti megoszlása a 2017-2018-as akadémiai évben a következőképpen alakult. Ebben a tanévben összesen 169 alapképzéses és magiszteri hallgatója volt az Intézetnek. Egyházankénti elosztásban: az Erdélyi Református Egyházkerületből 89 (52,66%), a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből 48 (28,40%), a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyházból 4 (2,36%), a Magyar Unitárius Egyházból 28 (16,56%). Az utóbbi 3 évben folyamatosan emelkedett a hallgatói létszám évi átlag 12 hallgatóval (a 2006–2007-es tanévtől: 138, 124, 122, 118, 129, 139, 129, 137, 146, 145, 157, 169).

Ezt követően a rektor beszámolt az Intézet különböző alegységeinek tevékenységéről (könyvtár, adminisztrációs hivatalok).

A rektori beszéd a Zsoltárok 127,1-2, illetve Filippi 2,1-5-ből vett igei gondolatokkal zárult, amely együtt reménységet ad és irányt mutat az Intézetben tanuló hallgatók és dolgozó munkatársak számára. (A rektori beszéd teljes szövege letölthető a jobb oldali sávban mellékelt linkről.)

A rektori beszédet követte a jutalomkönyvek átadása. Az Intézet olyan hallgatókat jutalmazott, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, vagy a szolgálat, misszió, kulturális tevékenységek különböző területein jeleskedtek.

A Teológiai Intézetben hagyománnyá vált a kerek évfordulót ünneplő egykori hallgatók, nyugalmazott lelkipásztorok köszöntése. Az 50 évvel ezelőtt végzett lelkipásztorok aranydiplomát, a 60 évvel ezelőtt végzettek gyémánt diplomát, a 70 évvel ezelőtt végzettek rubin diplomát vehettek át.

A végzős hallgatók nevében ifj. Bárócz Huba mondott búcsúbeszédet, aki végzése alkalmával együtt ünnepelhetett a 60 évvel ezelőtt végzett nagytatával is. Példaértékűnek nevezte azt, hogy valaki ilyen hosszú időn át az Úr szolgálatában állt, "különösen egy olyan korban, ami nyíltan az egyház ellen dolgozott. Reméljük mi is hasonló módon tudjuk majd megállni a helyünket Isten szolgálatában" - mondta. (A hallgató búcsúbeszédének teljes szövege letölthető a mellékletből).

A kórus előadásában felcsendült az ismerős Gaudeamus. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.