Hírek, közlemények, hirdetések

2015 Július 22 ∙ 15:42 ∙ 5 év óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatot hirdet számítógépes-hálózati rendszergazdai állás betöltésére. Pályázati határidő: 2015. július 29.

2015 Július 06 ∙ 15:30 ∙ 5 év óta

Az Intézetben folyó felújítási munkálatok miatt a református előfelvételi és felvételi ügyvitel és vizsgák helyszíne a mellékelt leírás szerint alakul.

2015 Június 29 ∙ 21:13 ∙ 5 év óta

A vasárnap délutáni tanévzáró ünnepélyen elhangzott a rektori évértékelő beszéd, sor került a jutalomdíjak kiosztására és az ötven éve végzett lelkipásztorok emlékokleveleinek átadására.

2015 Június 29 ∙ 20:10 ∙ 5 év óta

2015. június 28-án ünnepi istentisztelet keretében tíz erdélyi és királyhágómelléki református hallgató kibocsátására és ünnepélyes fogadalomtételére került sor a Teológiai Intézet Dísztermében.

2015 Június 29 ∙ 19:37 ∙ 5 év óta

A 2014-2015-ös akadémiai év záró istentiszteletén öt unitárius hallgató búcsúzott el bensőséges hangulatban a diákévektől, Kolozsvár belvárosi unitárius templomában.

2015 Június 08 ∙ 14:00 ∙ 5 év óta

A nagyméretű átépítési munkálatok miatt 2015. augusztus elsejétől a felújítás befejezéséig a könyvtári szolgálat szünetelni fog.

2015 Május 25 ∙ 12:53 ∙ 5 év óta

Roland újszövetségi témakörben írt dolgozatot, Időszemlélet és eszkatológia Cullmann teológiai gondolkodásában címmel. A dolgozat megvédésére 2015. május 22-én került sor.

2015 Május 17 ∙ 17:28 ∙ 5 év óta

A kimagasló szakmai munka elismeréseként adományozott magyar állami kitüntetés átadására Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusán került sor, 2015. május 15-én.

2015 Április 07 ∙ 19:45 ∙ 5 év óta

Az Intézet felvételi vizsgát hirdet a 2015-2016. akadémiai évre református, evangélikus és unitárius teológiai magiszterképzésre. A felvételi vizsga időpontja: 2015. július 2.

2015 Március 28 ∙ 16:23 ∙ 5 év óta

A pályázat célja a hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása. A pályázatok leadási határideje: 2015. május 1.

Oldalak