Hírek, közlemények, hirdetések

2015 November 09 ∙ 20:57 ∙ 4 év óta

A kolozsvári püspökség és teológiai intézet között nincs nagy távolság. Gyalogosan kb. 10 percre fekszik egyik a másiktól. Mégis néha úgy érezzük, a fizikai közelség nem elég ahhoz, hogy jó kapcsolat legyen a két intézet között.

2015 November 04 ∙ 09:13 ∙ 4 év óta

A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel című doktori dolgozat nyilvános védésére a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen került sor 2015. november 3-án.

2015 November 02 ∙ 16:46 ∙ 4 év óta

A szerződés értelmében a jövőben lehetőség nyílik a különböző oktatói és tudományos-kutatói területen történő együttműködésre.

2015 Október 21 ∙ 19:54 ∙ 5 év óta

Bacsó István a 2015-2016-os akadémiai évben Heidelbergben tanult a Gustav Adolf Werk támogatásával. Az alábbiakban az erről készült élménybeszámoló olvasható.

2015 Október 21 ∙ 19:28 ∙ 5 év óta

A 2014-2015-ös tanévben Gál Bella és Kovács Zoltán a Gustav Adolf Werk alapítvány támogatásával a Lipcsei Egyetem teológiai fakultásán tanultak.

2015 Október 16 ∙ 21:35 ∙ 5 év óta

A pályázat célja a hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása. A pályázatok leadási határideje: 2015. október 30.

2015 Október 15 ∙ 22:40 ∙ 5 év óta

A teológia nem szigetelődhet el, hanem be kell kapcsolódni a tudományos világ vérkeringésébe. A lelkészképző intézetnek ott a helye, ahol Erdély tudományegyeteme is működik.

2015 Október 13 ∙ 08:36 ∙ 5 év óta

Ha a felújítási munkálatok, költözések vagy az év eleji zsúfoltság miatt eddig nem éreztük, 2015. október 12-én este, az elsőévesek számára rendezett beavató-esten megtapasztalhattuk, hogy visszatért az élet az Intézet falai közé.

2015 Október 04 ∙ 22:04 ∙ 5 év óta

A vasárnapi évnyitó ünnepélyen egybegyűlt hallgatókat, tanárokat, intézeti alkalmazottakat, egyházi képviselőket és vendégeket a Teológiai Intézet rektora köszöntötte. Rektori beszédében az európai menekültügy dilemmáiról beszélt, konkrétan ennek az aktuális kérdésnek a társadalometikai vetületeiről, amely az egyház és ezzel együtt a teológiai oktatás számára komoly kihívást jelent.

2015 Október 04 ∙ 21:24 ∙ 5 év óta

Az új tanév évnyitó istentiszteletén Kató Béla püspök hirdette az igét. Az istentisztelet keretében kibocsátották az Intézet két református hallgatóját, akik az őszi vizsgaidőszak alkalmával sikeresen letették lelkészképesítő vizsgájukat. A gyakornoki szolgálatot kezdő végzett hallgatókat az Erdélyi Református Egyházkerület vette át.

Oldalak